Ấm chén sứ in logo AC10

  • Thương hiệu:
  • Tình Trạng:  Còn hàng

Bộ sản phẩm bao gồm: 1 ấm, 6 chén, 7 đĩa lót

Hộp đựng: Hộp giấy cao cấp hoặc hộp xi lót lụa vàng.

Bộ sản phẩm bao gồm: 1 ấm, 6 chén, 7 đĩa lót

Hộp đựng: Hộp giấy cao cấp hoặc hộp xi lót lụa vàng.